Hợp tác khoáng sản ASEAN + 3 tạo điều kiện đầu tư cho thăm dò và phát triển khoáng sản

Ngày 7/10, Bộ TN&MT chủ trì, giao cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản với ba nước đối thoại (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 14 (14TH ASOMM+3) theo hình thức trực tuyến ở 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ban Thư ký ASEAN.

07.10

Ngày 7/10, Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản với ba nước đối thoại (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 14 (14TH ASOMM+3) diễn ra theo hình thức trực tuyến ở 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ban Thư ký ASEAN

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thanh Thảo – Phó Vụ trưởng điều hành Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết: Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, chúng ta chứng kiến nhiều hoạt động hợp tác về khai thác khoáng sản đã được triển khai và đạt được kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là sự góp mặt của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc khi từng bước đưa ra những đề xuất và hỗ trợ rất cụ thể cho các kế hoạch tổng thể về khai khoáng khu vực ASEAN. Ngoài ra, từng bước, chúng ta đã cùng nhau xây dựng và đưa ra được quan điểm về khai thác khoáng sản bền vững tại các Hội nghị trên thế giới.

Bên cạnh đó, chúng ta đã cùng nhau quan tâm, thảo luận, thống nhất và triển khai các nội dung hợp tác khác như chương trình công viên địa chất ASEAN, Chương trình giải thưởng khai thác khoáng sản trong cộng đồng ASEAN, thúc đẩy quản lý hiệu quả trong khu vực hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thanh Thảo mong muốn thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực ASEAN+3, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó liên kết kinh tế sâu rộng và kết nối toàn diện; thúc đẩy khai thác bền vững hướng tới bảo vệ môi trường và bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trên nền tảng đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số và các công nghệ mới; tiếp tục nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao về khai khoáng; và xây dựng môi trường xanh….

Đồng thời, các nước ASEAN+3 cần hỗ trợ ngành khai khoáng khu vực phục hồi và tăng trưởng hậu đại dịch; duy trì và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng sản phẩm khoáng sản một cách bền vững và bổ trợ lẫn nhau; tăng cường hợp tác tài chính, tận dụng khoa học công nghệ, huy động đầu tư tư nhân cho hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, tài chính xanh và phát triển nguồn nhân lực ngành khai khoáng.

07.10

Bà Nguyễn Thanh Thảo – Phó Vụ trưởng điều hành Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những vấn đề sẽ đưa ra trao đổi và xin ý kiến tại Hội nghị Bộ trưởng Khoáng sản ASEAN (AMMIN). Đồng thời, tổng kết hoạt động của ASOMM + 3 lần thứ 13; đánh giá các hoạt động, xây dựng kế hoạch hợp tác và đề xuất các chương trình, dự án hợp tác về khoáng sản giữa ASEAN và Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Qua đó, ghi nhận việc triển khai Kế hoạch hợp tác khoáng sản ASEAN + 3 giai đoạn 2016 - 2020. Đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ không ngừng của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc thúc đẩy trao đổi thông tin kỹ thuật và các mô hình thực hành tốt nhất về thông tin và cơ sở dữ liệu, phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ của khoa học địa chất và phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản.

Ba nước đối thoại (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) cũng đưa ra các nội dung về phát triển công nghiệp khai khoáng, các chính sách, nhiệm vụ ưu tiên, bao gồm phát triển khoáng sản bền vững, chính sách đầu tư thăm dò và chiến lược thăm dò ở nước ngoài; kế hoạch phục hồi khai khoáng trong tình hình dịch COVID-19 và quan điểm về triển vọng khoáng sản toàn cầu cũng như các thách thức chính đối với ASEAN và các nước+3, trong đó có quan điểm về những khu vực phải đối mặt với thách thức này như thế nào.

Bên cạnh đó, ông Shamsul Shahril Badliza bin Mohd Noor - Thư ký cấp cao Bộ Năng lượng và Tài nguyên Malaysia đã giới thiệu về Kế hoạch Hành động Hợp tác Khoáng sản ASEAN 2016 – 2025 (AMCAP-III) Giai đoạn 2 (2021 – 2025), vừa được Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản (ASOMM) lần thứ 21 thông qua vào ngày 6/10/2021.

Theo đó, để hỗ trợ tầm nhìn Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 2025, AMCAP-III được xây dựng theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2016 - 2020 và Giai đoạn 2 từ năm 2021 - 2025. AMCAP III là kế hoạch khoáng sản thứ ba kể từ khi AMCAP thành lập năm 2005, sau AMCAP-I (2005-2010) và AMCAP-II (2011-2015). AMCAP đóng vai trò là kế hoạch chi tiết cho hợp tác khoáng sản ASEAN nhằm tăng cường hơn nữa sự phát triển năng động của ngành khoáng sản ASEAN. AMCAP-III Giai đoạn 1 đã được thông qua tại Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Khoáng sản (ASOMM) lần thứ 15 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 5 về Khoáng sản (AMMin) vào tháng 9/2015 tại Viêng Chăn, CHDCND Lào.

AMCAP-III sẽ tiếp tục nhấn mạnh vai trò hỗ trợ quan trọng của lĩnh vực khoáng sản trong AEC trong việc kích thích và tăng cường hội nhập kinh doanh và thương mại ở các Quốc gia Thành viên ASEAN. Trong bối cảnh đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ AEC, các Quan chức Cấp cao ASEAN về Khoáng sản cùng với các Nhóm Công tác sẽ nỗ lực thực hiện các chính sách, biện pháp và sáng kiến chiến lược nhằm tạo ra một ngành khoáng sản ASEAN sôi động và có tính cạnh tranh vì lợi ích của người dân ASEAN.

Sự phát triển Giai đoạn 2 (2021-2025) của AMCAP-III hướng đến thúc đẩy nhiệm vụ này này nhằm tạo ra một ngành khoáng sản ASEAN tiên tiến và tiến bộ vì sự thịnh vượng kinh tế-xã hội và môi trường ASEAN thông qua tăng cường thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác và nâng cao năng lực để phát triển khoáng sản bền vững trong khu vực.

Các đại biểu tham gia hội nghị tin tưởng Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2022-2025 sẽ theo đuổi cải tiến chính sách trong chuỗi giá trị khoáng sản và quản trị khoáng sản bền vững, xây dựng cơ sở dữ liệu khoáng sản ASEAN hiệu quả tạo điều kiện đầu tư cần thiết vào công tác thăm dò và phát triển khoáng sản trong khu vực.

Mai Đan - Báo Tài nguyên & Môi trường