Đảng ủy Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị: “Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4 khóa XI”.

Ngày 19/12/2012, tại trụ sở Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị: “Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4 khóa XI”.

Tham dự Hội nghị, đại diện Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản có đồng chí Lê Duy Đông - Ủy viên thường vụ cùng toàn thể Ban thường vụ Đảng ủy Liên đoàn.

Đảng ủy Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị: “Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4 khóa XI”.

Toàn cảnh buổi Hội nghị

Theo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban thường vụ Đảng ủy Liên đoàn việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân Ban thường vụ Đảng ủy Liên đoàn được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Ban thường vụ Liên đoàn đã tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc và các cá nhân nghiêm túc, khách quan, trung thực. Nội dung kiểm điểm bám sát vào từng nội dung của NQTW4 và hướng dẫn của Đảng ủy Tổng cục.

Trong kiểm điểm, các Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn đều phát biểu chân thành, không khí dân chủ, đoàn kết, tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề hạn chế, xác định nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

Qua kiểm điểm đã làm rõ hơn những ưu điểm, khuyết điểm, thiếu sót của tập thể, cá nhân trong Ban thường vụ Liên đoàn về trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2012.

Sau kiểm điểm, Ban thường vụ Liên đoàn đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, theo dõi kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tại các chi bộ trực thuộc.

Ban thường vụ Liên đoàn thẳng thắn kiểm điểm về những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban thường vụ thời gian qua, quyết tâm lãnh đạo khắc phục các thiếu sót, tồn tại trong thời gian tới để xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Tổng cục./.