Đại hội Đảng các cấp

Bộ TN&MT: Hơn 300 đại biểu dự Hội nghị tài chính 2014

Trong 2 ngày 13- 14/6/2014, tại T.P Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tài chính năm 2014. Hơn 300 cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, cán bộ làm công tác tài chính, chuyên viên dự hội nghị.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế  và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2007-2013 do bà Trương Thị Hiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính trình bày nêu rõ những kết quả đạt được, một số hạn chế yếu kém sau hơn 7 năm thực hiện Nghị định.

Năm 2007 cả Bộ có 53 đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước với 7.556 lao động, năm 2013 tăng lên 84 đơn vị với 9.464 người. Đến năm 2013 Bộ có 62/84 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động, chiếm 73,8%; 8/84 đơn vị sự nghiệp ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên, chiếm 9,5%. Tỷ trọng đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động đã tăng từ 56% lên 73,8%. Các đơn vị sự nghiệp đã chủ động thực hiện nhiệm vụ, phát huy nội lực để hoạt động dịch vụ, tăng sản phẩm xã hội. Hầu hết các đơn vị đều hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, thu sự nghiệp không ngừng gia tăng, đời sống cán bộ, viên chức, người lao động được đảm bảo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh thành tích đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra nhiều vướng mắc, tồn tại. Nghị định 43/2006/NĐ-CP cho phép đơn vị sự nghiệp được thành lập các tổ chức sự nghiệp trực thuộc để hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, được tự quyết định biên chế dẫn tới nhiều đơn vị sự nghiệp thành lập mới nhiều đơn vị trực thuộc, lao động tăng liên tục để phục vụ nhu cầu trước mắt, không có định hướng lâu dài, khi nhiệm vụ giảm số lao động không bố trí được việc làm tăng gây nhiều bức xúc ngay tại đơn vị.

Chế độ tài chính nhiều điểm chưa phù hợp, cơ chế quản lý tài chính còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế yếu kém….

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị cơ bản thống nhất với báo cáo, đồng thời kiến nghị: Nhiệm vụ nhà nước đặt hàng nên xếp vào nội dung chi thường xuyên; đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi chế độ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng  không thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sản phẩm nhà nước đặt hàng; sớm ban hành cơ chế đưa khấu hao vào đơn giá đặt hàng….

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hải, Trưởng phòng Sự nghiệp Kinh tế, Vụ Tài chính Hành chính- Sự nghiệp, Bộ Tài chính trình bày và nêu một số điểm mới về định hướng sửa đổi Nghị định 43/2006/NĐ-CP.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị, đánh giá cao những thành tích các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ đã đạt được sau hơn 7 năm thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP, hội nghị sẽ rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm để rà soát quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ giai đoạn 2011-2020.

Ngày mai 14/6, hội nghị dành 1 buổi tập huấn công tác lập báo cáo, thẩm định quyết toán dự án vốn đầu tư hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: www.monre.gov.vn